02 322 4801
info@jkpgb2007.gov.mk

Новости

Акција за расчистување на училишниот двор од С.У.Г.С. Гимназија “Панче Арсовски”

Во знакот на пролетта, денес 21.03.2019, заедно со Акцијашите од Град Скопје и учениците од С.У.Г.С. Гимназија “Панче Арсовски”, која што се наоѓа на територија на Општина Гази Баба, организиравме акција за расчистување на училишниот двор.

Ваквите акции треба да прераснат во пракса во Образовниот систем се со цел подигнување на свеста кај учениците како и кај Професорите, за чиста животна околина.

Post a comment