Најнови информации

Бидете во тек секогаш со сите активности кои ги презема ЈКП Гази Баба 2007 со цел задоволни граѓани и чиста општина.

ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ ГРИЖИМИ ЗА ЧИСТА И ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА