02 322 4801
info@jkpgb2007.gov.mk

Новости

Втора ЕКО Акција организирана од страна на невладината организација БА ТУ ТА Спорт

Втора ЕКО Акција организирана од страна на невладината организација БА ТУ ТА Спорт во населено место Керамидница а со наша безрезервна логистичка поддршка со механизација и луѓе.

ЈКП “Гази Баба 2007” и понатаму, во интерес на граѓаните на Општина Гази Баба, ќе продолжи да ги поддржува овие акции се со цел почиста животна средина за сите нас.

 

Post a comment