Втора ЕКО Акција организирана од страна на невладината организација БА ТУ ТА Спорт во населено место Керамидница а со наша безрезервна логистичка поддршка со механизација и луѓе.

ЈКП “Гази Баба 2007” и понатаму, во интерес на граѓаните на Општина Гази Баба, ќе продолжи да ги поддржува овие акции се со цел почиста животна средина за сите нас.