02 322 4801
info@jkpgb2007.gov.mk

Новости

Акција за расчистување на училишниот двор од С.У.Г.С. Гимназија “Панче Арсовски”

Во знакот на пролетта, денес 21.03.2019, заедно со Акцијашите од Град Скопје и учениците од С.У.Г.С. Гимназија “Панче Арсовски”, која што се наоѓа на територија на Општина Гази Баба, организиравме акција за расчистување на училишниот двор.

Ваквите акции треба да прераснат во пракса во Образовниот систем се со цел подигнување на свеста кај учениците како и кај Професорите, за чиста животна околина.

Read more

Зголемување на прегледноста на патот Раштак – Бутел

Поради густата вегетација, прегледноста на патот на потегот Раштак-Бутел беше значително намалена, со што екипите на ЈКП “Гази Баба 2007”, заедно со локалното население, организираа Неделна работна акција за кастрење на гранки и грмушки покрај самиот пат.

Ваквите работни акции прераснаа во пракса, а истите ќе продолжат и во иднина и во другите населени места во Општина Гази Баба.

Read more